Richtlijnen en CE-normen voor Beschermende kleding
 
  Voldoen uw producten aan de juiste normen?
  Aan beschermende kleding en de stoffen die ervoor gebruikt worden, worden heel hoge eisen gesteld. In deze opleiding krijgt u een antwoord op volgende vragen:
  • Zijn deze eisen terecht en van welke factoren hangen ze af?
  • Welke testen kan u zelf uitvoeren en welke testen moeten in een geaccrediteerd labo uitgevoerd worden en waarom?
  • Hoe moet u de stalen voorbereiden en aanleveren aan het labo?
  • Hoe verloopt de procedure van de CE certificatie
  • Wat zijn de belangrijkste normen voor beschermende kleding.

  De normen die van toepassing zijn op beschermende kleding werden gegroepeerd tot 5 groepen waarover telkens een infosessie zal doorgaan (zie programma):

   1. Bescherming tegen hitte
   2. Bescherming tegen koude, hoge zichtbaarheid en slecht weer, UPF en kniebeschermers
   3. Bescherming tegen chemicaliŽn
   4. Brandweerkleding, vlamboog, elektrostatische eigenschappen
   5. Handschoenen
  Deze 5 groepen worden nog aangevuld met enkele algemeenheden over de Europese richtlijn.

  In een afzonderlijk zaal voorzien wij 6 infostands die gekoppeld zijn aan de onderwerpen die in de sessies aan bod komen. Op deze infostands zijn er voorbeelden en informatie over de normen beschikbaar alsook een deskundige die al uw vragen kan beantwoorden. De infostands zijn de hele dag doorlopend te bezoeken.
  Er is ook gelegenheid om de labo’s te bezoeken. In deze labo's worden de testen uitgevoerd, die in de sessies aan bod komen.

  NA uw inschrijving ontvang u een formulier, zodat u zelf uw opleiding kan samenstellen door ŗ la carte te kiezen uit infosessies, labobezoek en/of bezoek aan infostands

  Uw voordelen?
  • U krijgt inzicht in het verloop van een CE certificatie
  • U krijgt inzicht in de belangrijkste normen voor beschermende kleding
  • Na de opleiding kan u de juiste stappen zetten in zake certificering en productie van beschermende kleding of van stoffen voor beschermende kleding.

  Doelgroep
  • R&D medewerkers en productieverantwoordelijken uit bedrijven die stoffen produceren voor beschermende kleding.
  • Alle geÔnteresseerde confectiemedewerkers die meer informatie wensen over richtlijnen en normen op het vlak van confectie en textielmateriaal, bij beschermende kleding.
  • Labopersoneel die testen uitvoeren op stoffen voor beschermende kleding.
  • Verkopers en aankopers van stoffen voor beschermende kleding.
  • Verkopers en aankopers van beschermende kleding
  • Verantwoordelijke voor het opstellen van lastenboeken voor beschermende kleding
 

PROGRAMMA
  Hieronder vindt u een overzicht van alle sessies.

  BELANGRIJK !
  U bent niet verplicht om alle sessies te volgen. Na uw inschrijving ontvangt u een formulier waarop u kan u aanduiden welke sessies u wenst te volgen.
  De
  uurregeling zal bij de bevestiging worden meegedeeld.

  Sessie 1: De Europese richtlijn

  • de richtlijn EEG/89/686
  • De herziening van de richtlijn
  • 11a controle
  • EN ISO 13688:2013: Beschermende kleding
    • algemene vereisten
    • verschillen tov vorige norm EN 340:2003

  Sessie 2: Bescherming tegen hitte
  • EN 11612:2008 : beschermende kleding: kleding welke beschermt tegen hitte en vlam
  • EN 11611:2007 : beschermende kleding voor lassers
  • EN 14116:2008 : beschermende kleding : bescherming tegen hitte en vlam, beperkte vlamverspreiding.

  Sessie 3: Bescherming tegen koude, hoge zichtbaarheid en slecht weer, UPF en kniebeschermers
  • EN 342:2004 : Beschermende kleding tegen koude
  • EN 14058: 2004: Beschermende kleding tegen een koele omgeving
  • EN ISO 20471:2014 : Hoge zichtbaarheidskleding
    • Verschillen tov vorige norm EN471:2003+A1:2007
  • EN 343:2003 + A1:2007 : Beschermende kleding tegen regen
  • EN 13758-1:2001+A1:2006: Beschermende kleding tegen UV zonnestralen
  • EN 14404: 2004+A1:2010: Kniebeschermers voor werk in knielende positie

  Sessie 4: Bescherming tegen chemicaliŽn
  • EN 13034:2005 + A1:2009: Type 6 Bescherming tegen vloeibare chemicaliŽn - type 6 + type PB
  • EN 14605:2005 + A1:2009: Type 3 en 4 Bescherming tegen een vloeistofstraal en een mist van chemicaliŽn
  • EN 14126:2003: Beschermende tegen besmettelijke agentia
  • EN ISO 13982-1:2004 : Type 5 Bescherming tegen vaste stofdeeltjes
  • EN 14325:2004: Beschermende kleding tegen chemicaliŽn - testmethodes en classificaties

  Sessie 5: Brandweerkleding – Vlamboog – Elektrostatische eigenschappen
  • EN 469:2005 + A1:2006 : beschermende kleding voor brandweermannen
  • IEC 61482-2:2009 : beschermende kleding tegen thermische risico's van een vlamboog
  • EN 1149-5:2008 : beschermende kleding: elektrostatische eigenschappen

  Sessie 6: Handschoenen
  • EN 420:2003 + A1:2009: Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethodes
  • EN 388:2003 : Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's
  • EN 374-1:2003 : Beschermende handschoenen tegen chemicaliŽn en micro organismen
  • EN 407:2004 : Beschermende handschoenen tegen thermische risico's
  • EN 511:2006: Beschermende handschoenen tegen koude
  • EN 12477:2001 + A1:2005: Beschermende handschoenen voor lassers
  • EN 659:2003 + A1:2008 : Beschermende handschoenen voor brandweermannen
SESSIES

No documents found

Latere sessies

KOSTPRIJS
Gratis voor werknemers in de kleding- en confectiesector (PC 109 en 215). De opleiding wordt gefinancierd door sectorale middelen.

Voorwaarden voor alle andere deelnemers

LESGEVER
Inge De Witte, Lies Alboort, Laurence De Witte, Erik Wuyts en Hilde Rubben
CENTEXBEL

MEER INFORMATIE?
Mevrouw Katrien Janssens
02 481 53 50
k.janssens@ivoc.be