Leren van collega’s

Uw werknemers zijn de echte experts in uw bedrijf. Uw onderneming blijft sterk omdat zij hun ervaring doorgeven aan collega’s en nieuwkomers. IVOC ondersteunt deze opleidingen. IVOC neemt € 15 per opleidingsuur voor zijn rekening, tot € 300 per cursist per jaar.

Let op: Dit aanbod geldt voor werknemers die ressorteren onder de paritaire comités 109 of 215 !

Wat moet ik doen?

Maak een plan: Welke opleiding is nodig? Wie kan de opleiding geven? Wie zal de opleiding volgen?

Zorg voor een akkoord over het plan met de cursisten en – in voorkomend geval – het overlegorgaan van uw onderneming

Stuur uw opleidingsplan via info@ivoc.be

IVOC reageert binnen 5 werkdagen. Als alle voorwaarden voldaan zijn, krijgt u een voorstel van cofinanciering. We maken afspraken over de opvolging, evaluatie en uitbetaling.