Een nieuwe generatie jongeren biedt zich aan op de arbeidsmarkt. In 2025 zal 75% van de werkende bevolking bestaan uit werknemers van de “Generation Y”. Toch slaagt de confectie-industrie er vandaag niet in om deze jonge talenten aan te trekken.

Young Patterns stimuleert en ondersteunt bedrijven, studenten en scholen, om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

In het licht van de precaire situatie van veel jongeren op de arbeidsmarkt, stelt ook de Belgische, federale overheid extra middelen ter beschikking van IVOC, dit voor jongerenacties in de periode 2018-2021. Het betreft projecten die zich richten op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren.

Welke extra acties zijn mogelijk met de steun van de federale overheid?
Tot voor 2018In 2018 en 2019
Advies bij het onthaal en opleidingssteun voor nieuwe werknemersBegeleiding en coaching van jongeren op zoek naar een job in de kleding- en confectiesector
Financiële ondersteuning voor bedrijfsinterne opleidingen van werknemersFinanciële ondersteuning voor de inzet van bedrijfsinterne mentoren die jongeren tijdens hun werkervaring begeleiden
IVOC-opleiding van bedrijfsinterne opleiders, train-the-trainerFinanciële steun voor de professionele, externe begeleiding van bedrijfsinterne mentoren
Leerrekening voor werknemersLeerrekening voor (jongere) toekomstige werknemers
Incentives voor stage-inspanningen van werkzoekenden in IBO of in opleiding bij VDABIncentives voor de stage-inspanningen van alle door IVOC begeleide jongeren