De VDAB biedt als enige in Vlaanderen de beroepsopleiding industrieel stikken. De VDAB speelt zo een sleutelrol in de toeleiding van kandidaten voor veruit de belangrijkste beroepsgroep, tevens hardnekkig knelpuntberoep in de sector.

Reeds meer dan 25 jaar ondersteunt IVOC de toeleiding van werkzoekenden die door de VDAB of in een Individuele Beroepsopleiding (IBO) in bedrijven worden opgeleid.

Meer …