Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de sectorale sociale partners zich om de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid (diversiteit, opleiding, onderwijs, inclusie, duurzaamheid, …) mee gestalte te geven.

De Vlaamse overheid zorgt voor financiering en ondersteuning in de vorm van arbeidsmarktinformatie ….