Kan upcycling ook rendabel zijn?

Dat is de vraag die we met het TOP-cycling atelier (Textiel OmschakelingsProces) onder de loep nemen. Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair,  het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen, kunnen we een professionele productieketen voor de verwerking en herbestemming van textielproducten uitbouwen, re-manufacturing op basis van een samenwerking tussen diverse partners met elk een specifieke bijdrage en ervaring.

We maken werk van een sterk businessmodel en creëren, analyseren en testen nieuwe mogelijkheden in de praktijk. Hiervoor gaan we in zee met verschillende Vlaamse confectieateliers die hun specifieke knowhow en machinepark ter beschikking stellen van ontwerpers en productontwikkelaars die textielreststromen een creatieve herbestemming geven. Het resultaat zal ons vertellen welke technologieën en systeemaanpassingen nodig zijn voor een vlotte en duurzame herbestemming, en welke criteria een goed en betaalbaar kwaliteitsproduct garanderen.

Meer op https://www.topatelier.be