Kampt uw bedrijf met een communicatieprobleem tussen afdelingen.

Wil u nieuwe software invoeren of de behandeling van klachten aanpakken?

Of geraakt een reeds lang sluimerende opleidingsvraag niet ingevuld?

Als u bij dergelijke uitdagingen uw medewerkers zélf betrekt, wordt een verandering of innovatie effectief gedragen door het hele bedrijf.

Op basis van de BLITS-aanpak werd een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven zelf veranderingen op de werkvloer kunnen aanpakken.

Het resultaat: de LiFT-methode, Learning in Facilitated Teams.

Elk team wordt begeleid door een facilitator.  Hij/zij is de sleutelfiguur, die een team naar antwoorden zal begeleiden.

Wie is / Wat doet de facilitator ?

Het welslagen van het project is van hem/haar afhankelijk.

 • de facilitator is steeds een interne medewerker die de 2-daagse “facilitatoropleiding” (zie verder) heeft gevolgd.
 • hij/zij kan een groep begeleiden, is een groepswerker en kan groepsprocessen beheersen. Een enthousiaste medewerker die anderen kan enthousiasmeren. Hij/zij laat liever anderen spreken dan zelf aan het woord te zijn en met respect voor ieders mening. Hij/zij werkt resultaatgericht, gestructureerd,  geen chaotische aanpak. Hij/zij kan afsluiten en tot besluiten komen (synthetiseren)
 • de facilitator kan zich voldoende vrijmaken om prioriteit te geven aan het project
 • hij heeft een positieve en ‘zachte’ communicatiewijze en weet met argumenten te motiveren en te overtuigen, eerder dan met stem/figuur.  Hij kan constructieve feedback geven
 • hij vertaalt problemen naar uitdagingen; hij klaagt niet maar ziet opportuniteiten
 • hij staat open voor een nieuwe aanpak, experimenteert graag
 • hij bezit voldoende mensenkennis om snel de sterkten en zwakten te detecteren
 • hij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen, veranderende omstandigheden
 • geduldig, integer en een doorzetter

Opleiding tot facilitator

Tijdens deze 2-daagse opleiding zullen de kandidaat-facilitatoren op een interactieve en ervaringsgerichte manier opgeleid worden om het LiFT-traject binnen jouw organisatie in goede banen te leiden.

De eerstvolgende facilitator-opleidingen :

 • 5 en 12 december 2019 regio Hasselt
  Verdere info en inschrijvingsmogelijkheden via stefan.lycops@ucll.be

Een kans voor persoonlijke groei

Samen met een team een uniek antwoord ontwikkelen op een uitdaging, biedt een mooie kans en context voor individuele groei. Zo hebben de teamleden – haast onbewust – kennis opgedaan van een aantal ‘technieken’: gesprekstechnieken, onderzoeksmethodes, teamwerk, analyseren en synthetiseren, vergadertechnieken en natuurlijk ook kennis over technische aspecten van de uitdaging zelf.

Stap voor stap naar een oplossing

 1. de opdrachtgever (u als bedrijfsleider, team leader, HR manager, …) ziet een concrete uitdaging in de organisatie. Dit kan bv. gaan om een fusie van verschillende teams, de invoering van een nieuw softwarepakket, de verbetering van een intern kwaliteitsmodel, een sluimerend technisch probleem, ….
 2. Om van die uitdaging tot een beproefde oplossing met meerwaarde te komen, zoekt hij op vrijwillige basis een heterogeen team van 5 tot 8 mensen én een facilitator. Deze laatste ontvangt de LiFT handleiding en ondersteunende tools.
 3. Hiermee begeleidt de facilitator een traject gespreid over 3 maanden en opgedeeld in 8 stappen, waaronder herformulering van het probleem, bedenken van oplossingen, testen, evalueren, terugkoppelen en opleveren.
 4. De opdrachtgever en betrokkenen worden op de hoogte gehouden van het verloop.
 5. Borging van het resultaat wordt zo al vroeg in het proces én na afloop van LiFT gestimuleerd.