“Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek.”

NIEUW – Subsidies van de Vlaamse overheid om werkbaar werk te versterken in uw onderneming.

Er is veel te doen rond werkbaar werk. Onderzoek toont dat Vlaamse bedrijven nog veel kunnen verbeteren op dit vlak. De Vlaamse overheid steekt vanaf 2020 een tand bij en biedt u de mogelijkheid een actieplan op te stellen om de werkbaarheid in uw bedrijf te verhogen!

Aanpak en financiering?

Een consultant komt in uw bedrijf de verbeterpunten in kaart brengen.
De Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds betalen de factuur.

Daarna is het aan u om het verbeterplan uit te voeren.
Met een IVOC-groeiproject  kan u tot €2.500 van de kosten recupereren.

Wat moet u doen?

Is uw bedrijf in Vlaanderen gevestigd en hebt u niet meer dan 250 medewerkers?

Twee mogelijkheden:

  1. Laat IVOC weten dat u interesse hebt: 02 481 53 50 of info@ivoc.be Wij helpen u graag met de aanvraag van uw subsidie.
  2. Stuur rechtstreeks een e-mail naar drive@vlaanderen.be met onderstaande info:
  • Naam en adres
  • Ondernemings- en vestigingsnummer
  • Aantal werknemers
  • Schets kort de uitdaging die zich in uw organisatie stelt en waarom u een aanvraag indient in deze oproep.  (maximum één A4-tje)

U vindt deze info ook op  de website van ESF-Vlaanderen