COVID-19 maatregelen (update 14 mei)

Opleidingen:
  • Dankzij de versoepeling van de Corona-maatregelen, kunnen bepaalde opleidingen onder strikte voorwaarden vanaf 18/5 weer opstarten of verder gezet worden.
  • Alle correcte informatie qua data en locatie kan u terugvinden in onze kalender.
  • Ingeschreven deelnemers worden via email persoonlijk geïnformeerd over eventueel nieuwe data en/of locaties en de praktische Corona-richtlijnen.

Aansluitend bij de aanbevelingen en maatregelen van de Belgische overheden neemt IVOC de volgende voorzorgsmaatregelen voor onbepaalde tijd.

  1. De professionele verplaatsingen van IVOC-medewerkers naar bedrijven en andere organisaties worden beperkt. Waar mogelijk worden de contacten vervangen door videoconferenties. IVOC-medewerkers kunnen hiervoor terugvallen op Skype of op de IVOC-account op het GoToMeetingplatform.
  2. Vergaderingen in de gebouwen van IVOC kunnen in beperkte kring doorgaan, eventueel in combinatie met videoconferencing voor telewerkers.
  3. Personen die niet wensen deel te nemen aan opleidingen of vergaderingen, worden verzocht IVOC hiervan op de hoogte te brengen, indien mogelijk minimaal 1 week voor de startdatum.
  4. De verzending en ontvangst van poststukken bij IVOC blijft ongewijzigd, onder voorbehoud van bijkomende maatregelen van de overheden.
  5. IVOC-medewerkers wordt geadviseerd maximaal gebruik te maken van de telewerkmogelijkheden en de richtlijnen inzake hygiëne (zie hiernaast) onder alle omstandigheden te respecteren.

IVOC rekent op uw begrip en samenwerking.