De werkbaarheidscheque werd uitgebreid naar aanleiding van de Corona-crisis.

Voor verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding én opleiding !

Wat ?

Via de werkbaarheidscheque wil de Vlaamse regering Vlaamse ondernemingen stimuleren om de werkbaarheid voor hun werknemers in kaart te brengen.

De cheque, steeds in samenwerking met een erkende dienstverlener,  kan ingezet worden voor

 1. Het aankopen van een scan
 2. De kosten voor begeleiding bij het uitvoeren van een meting/scan
 3. Verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding voor:
  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie
  • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Belangrijk !

 • Voor KMO’s én grote ondernemingen;
 • De cheques kunnen NIET gebruikt worden voor aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal.
 • De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden. Die begint te lopen zodra de aanvraag is ingediend.

Meer info en aanvragen ?

Voorbeelden

 1. Hoe het werk organiseren bij heropstart in tijden van Corona ?
 2. Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?
 3. Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren ifv de nodige afstand tussen medewerkers, enz.)?
 4. Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?
 5. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?
 6. Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?
 7. Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?
 8. Er werd in vele situaties thuiswerk mogelijk gemaakt waar dat tot daarvoor nog niet gebeurde. Hoe kan hiervoor een duurzaam beleid opgezet worden.
 9. Hebben medewerkers andere competenties nodig? Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen beschikken?