FACTIVE, vraaggericht opleiden in de textiel- en kledingsector

Onze opleidingssystemen gaan traditioneel uit van kennis en vaardigheden die door een opleider worden overgedragen aan een cursist. Denk aan de leerkracht en zijn handboek voor de klas, denk aan de consultant/trainer en zijn Powerpoint in het opleidingslokaal, denk aan de instructeur die, met de manual in de hand, aan een nieuwe werknemer uitlegt hoe hij zijn machine moet bedienen.

In al deze situaties is de cursist de ontvanger van kennis en wordt hij verondersteld het geleerde naar best vermogen in de praktijk te brengen. Uiteraard kan de cursist vragen stellen en wordt hij begeleid waar nodig, maar het uitgangspunt blijft het opleidingsaanbod zoals de leerkracht of trainer dat beheerst en aanreikt.

Vraaggericht opleiden draait de rollen om. Het  Het vertrekpunt is niet langer het opleidingsaanbod, maar de situatie van de cursist en de competentietekorten zoals hij ze zelf ervaart. Gericht inspelen op de vragen en noden van de cursist, zou de opleidingseffectiviteit verhogen, tijd besparen en kosten verlagen, zo luidt de hypothese.

Bijvoorbeeld, om het team van een patroonafdeling met een nieuwe versie van CAD-software te leren werken, is het in onze oude logica haast vanzelfsprekend om collectief een halve dag vrij te maken voor een grondige uitleg door een IT-specialist van de softwareleverancier, gevolgd door oefeningen en een vragenuurtje ter afsluiting. Vraaggericht opleiden begint evenwel bij het vragenuurtje. Inderdaad, elke cursist heeft een andere startpositie, het leerritme en de assimilatie van nieuwe inhouden kunnen sterk uiteenlopen. De ene zal aan enkele tips voldoende hebben om de nieuwe software te gebruiken, voor een andere is vertrekken van nul soms de beste optie.

Het FACTIVE-project, dat uitgevoerd wordt door een internationaal team van opleidingsdeskundigen enerzijds en anderzijds experts uit de textiel- en kledingsector, zoekt naar de beste formule om vraaggericht opleiden concreet te maken en te implementeren. Naast IVOC gaat het over:

  • Het Portuguese CITEVE en MODATEX, twee gerenommeerde opleidings- en technologiecentra voor de textiel- en kledingindustrie;
  • Het Sloveense STEP Institut, gespecialiseerd in gedragspsychologie en ondernemerschap;
  • Het Italiaanse Link Campus University en CIAPE, beide opleidingsexperts met een brede ervaring in de textiel- en kledingsector
  • Het Griekse Creative Thinking Development, net zoals de Italiaanse partners een mix van expertise rond trainingstechnieken en rond sectorale competenties
  • Het Spaanse AEI Tèxtils, een werkgeversorganisatie uit de textielsector, en in zijn zog een opleidingscentrum

Een eerste stap in het project zal erin bestaan om een of meerdere competentiedomeinen (beroepen of beroepenvelden) te bepalen waar vervolgens aangepaste opleidingen voor zullen worden ontworpen. Het is de bedoeling aan te sluiten bij inzichten uit eerder onderzoek en ook gebruik te maken van bestaand (online) opleidingsmateriaal.

Deze materialen worden dan aangepast en aangeboden volgens de vooropgestelde, innovatieve methode, dus vraaggericht. Dit veronderstelt een specifieke aanpak en ondersteuning, die we zullen vastleggen in een toolkit met instructies voor trainers en hulpmiddelen.

De methode zal worden getest bij een publiek van 500 cursisten uit alle landen van het partnerschap. Die ervaringen zullen aan de basis liggen van nieuwe opleidingsmaterialen voor zowel het modeonderwijs als voor de beroepsopleiding, ook die van werknemers.

In de literatuur over opleidingsmethodieken wordt de term ‘Flipped Classroom’ (omgekeerd klaslokaal) gebruikt om vraaggericht opleiden te vatten. De projecttitel FACTIVE staat voor Flipped classroom training Approach for Clothing and Textile Innovative Vet Education.

FACTIVE wordt gecofinancierd via het ERASMUS+ programma van de Europese Commissie en kreeg het projectnummer KA202-91AAA2C6.

De samenwerking loopt over een periode van twee jaar. Het totale budget bedraagt € 247.409, waarvan een kleine 12% voor de inzet van IVOC-middelen en personeel.

Meer info: rob@ivoc.be