RECESSIE of RELANCE ?

De coronacrisis heeft onze economie bijzonder hard getroffen. Persberichten met statistieken over het banenverlies en penibele bedrijfsresultaten in de maakindustrie volgen elkaar in sneltempo op. Samen met de gevolgen voor onze mentale gezondheid is de impact van het virus zonder meer dramatisch.

De kleding- en confectiesector bleef niet gespaard. Tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 was de stopzetting van de bedrijfsactiviteiten quasi algemeen. De social distancingregels konden in de meeste productie-ateliers niet worden gerespecteerd, met een omvangrijke tijdelijke werkloosheid als gevolg. Een knip van 15% uit de sectorale inkomsten waar IVOC uw opleidingen en opleidingssteun mee moet betalen, is navenant.

De structuur van onze sector maakte de zaken niet gemakkelijker. Moderne confectie steunt op een mondiale supply chain en het proces van ontwerp tot de winkelrekken loopt voor elk kledingstuk over gemakkelijk een heel jaar. Een breuk in de supply chain of een storing in het proces herleidt maandenlange inspanningen dan ook tot een perte totale. Het gevolg is een banenverlies van meer dan 7 procent sinds de uitbraak van de crisis, een klap die we sinds de jaren 90 van de vorige eeuw niet meer hebben geïncasseerd.

De vaccinatie loopt momenteel nog met horten en stoten, maar de relance ligt op de tekentafels van de overheden en de sectororganisaties. De krachtlijnen van het Europese ondersteuningsprogramma en de massale investeringen die ermee gepaard gaan zijn gekend: duurzaamheid, innovatie, artificiële intelligentie, … financiering van risicokapitaal, projectleningen, … al wat de klok slaat.
Maar niets van dit alles zal kunnen worden gerealiseerd zonder eerst te zorgen voor de competenties van de mensen die het allemaal moeten waarmaken op de werkvloer.

Fasten seatbelts!

Bron: Sociaal Fonds kleding en confectie – cijfers 3de kwartaal