De arbeidsdeal: wat u moet weten over opleidingen in 2023 !

Een voltijds werknemer heeft in 2023 een individueel recht op 4 opleidingsdagen.

Ongetwijfeld heeft u gehoord van de arbeidsdeal, een pakket maatregelen die de federale overheid nam om de arbeidsmarkt te hervormen. Een minimum aan opleidingsdagen per werknemer en per jaar, moet  voortaan worden gegarandeerd. De wet is sinds november 2022 van kracht, ook al zijn er nog onduidelijkheden die nog zullen moeten worden uitgeklaard.
De wetgever onderscheidt drie bedrijfscategorieën. Bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn vrijgesteld. Tussen 10 en 19 werknemers moet in 2023 één opleidingsdag voor elke voltijdse werknemer worden verzekerd. In bedrijven met 20 of meer werknemers zijn dat vier opleidingsdagen per voltijdse werknemer in 2023. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata regeling.

Maatregelen in functie van de bedrijfsgrootte

IVOC geeft u 3 tips:

1. Hoe groot is uw onderneming?

Om te bepalen hoeveel werknemers een onderneming tewerkstelt, wordt een complexe berekening gemaakt op basis van de personeelsbezetting, zo’n twee jaar geleden. In de meeste gevallen zal er geen discussie zijn, maar als u op de wip zit (net minder of meer dan 10 of 20 werknemers), vraag dan het advies van uw sociaal secretariaat, die de correcte cijfers heeft en voor u de berekening kan maken.

2. Wie doet wat wanneer?

Het is de taak van de werkgever om de opleidingsdagen per werknemer te bepalen. Met die informatie moet een opleidingsplan worden gemaakt, werknemer per werknemer. Concreet moet u op 15 maart 2023 het opleidingsplan voor 2023 kunnen voorleggen.

Vanaf de eerste dag van de uitvoering van het opleidingsplan, heeft u een maand de tijd om het plan ook elektronisch in te dienen, waarschijnlijk bij de RSZ.
Van zodra de procedure helemaal duidelijk is, krijgt u van IVOC een bericht. Hou onze nieuwsbrief in de gaten!

3. Wat is een opleiding?

De wetgever is zeer soepel in het definiëren van een opleiding. Alle vormen van opleiding (formeel, informeel, werkplekleren, afstandsonderwijs, fysiek, digitaal, …) komen in aanmerking. Beursbezoeken en zelfstudie, alles lijkt OK. De opleidingstijd moet steeds als werkuur worden bezoldigd.

Aarzel niet om IVOC te contacteren voor advies of een antwoord op uw vragen.

Wie beroep doet op een IVOC-opleidingsportefeuille, werd door IVOC reeds persoonlijk gecontacteerd om het opleidingsdossier 2023 op orde te stellen.