De arbeidsdeal: wat u moet weten over opleidingen in 2023 !

Een voltijds werknemer heeft in 2023 een individueel recht op 4 opleidingsdagen.

Ongetwijfeld heeft u gehoord van de arbeidsdeal, een pakket maatregelen die de federale overheid nam om de arbeidsmarkt te hervormen. Een minimum aan opleidingsdagen per werknemer en per jaar, moet  voortaan worden gegarandeerd. De wet (hoofdstukken 9 en 12) is sinds november 2022 van kracht, ook al zijn er nog onduidelijkheden die nog zullen moeten worden uitgeklaard.
De wetgever onderscheidt drie bedrijfscategorieën.

  1. Bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn vrijgesteld.
  2. Tussen 10 en 19 werknemers moet in 2023 één opleidingsdag voor elke voltijdse werknemer worden verzekerd.
  3. In bedrijven met 20 of meer werknemers zijn dat vier opleidingsdagen per voltijdse werknemer in 2023. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata regeling.

Maatregelen in functie van de bedrijfsgrootte

IVOC geeft u 3 tips:

1. Hoe groot is uw onderneming?

Om te bepalen hoeveel werknemers een onderneming tewerkstelt, wordt een complexe berekening gemaakt op basis van de personeelsbezetting, zo’n twee jaar geleden. In de meeste gevallen zal er geen discussie zijn, maar als u op de wip zit (net minder of meer dan 10 of 20 werknemers), vraag dan het advies van uw sociaal secretariaat, die de correcte cijfers heeft en voor u de berekening kan maken.

2. Wat is een opleiding?

De wetgever is zeer soepel in het definiëren van een opleiding. Alle vormen van opleiding (formeel, informeel, werkplekleren, afstandsonderwijs, fysiek, digitaal, …) komen in aanmerking. Beursbezoeken en zelfstudie, alles lijkt OK. De opleidingstijd moet steeds als werkuur worden bezoldigd.

Aarzel niet om IVOC te contacteren voor advies of een antwoord op uw vragen.

3. Wie doet wat wanneer? – UPDATE 10/03/23

Het is de taak van de werkgever om de opleidingsdagen per werknemer te bepalen. Met die informatie moet een opleidingsplan worden gemaakt, werknemer per werknemer. Concreet moet u op 15 maart 2023 het opleidingsplan voor 2023 kunnen voorleggen.

Ondertussen werkt de Minister van Werk verder aan de uitvoeringsmodaliteiten van deze nieuwe wetgeving. Het wordt stilaan duidelijk hoe de opleidingsverplichtingen zullen worden gecontroleerd. Het is nog een wetsontwerp, dus nog niet finaal. Toch geven we u nu al de krachtlijnen.

  • De opleidingsrekening, die u inmiddels voor elke werknemer zou moeten hebben opgemaakt, dient ingediend te worden in een digitale applicatie, genaamd Federal Learning Account.
  • Van zodra het systeem operationeel is, moet u – binnen de drie maanden – al uw werknemers in deze databank registreren en aangeven op hoeveel opleidingsdagen elke individuele werknemer recht heeft. Ook de gevolgde opleidingen moeten worden worden ingediend, dit binnen 20 werkdagen na de laatste dag van elke opleiding. Deze informatie zal door de werknemers kunnen worden geraadpleegd via de reeds bestaande website https://www.mycareer.be

We weten nog niet wanneer de wet zal worden goedgekeurd en dus evenmin wanneer de Federal Learning Account zal worden opengesteld, maar het wetsontwerp stelt als uiterste datum 1 januari 2024 voorop. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor alle volgende updates.