Sectoraal Betaald Educatief Verlof

Een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor werknemers in opleiding op de werkplek