Discriminatie werkt niet!

Nieuwe medewerkers vinden in een krappe arbeidsmarkt is niet evident. Je onderneming toegankelijk maken voor alle talenten en je medewerkers aan boord houden, is dan ook belangrijker dan ooit. Een goed personeelsbeleid, met aandacht voor inclusief ondernemen is daarvoor noodzakelijk.

Laat u inspireren door deze fiches en teasers  en maak werk van inclusie!

We helpen u ook graag op weg om een eigen non-discriminatiebeleid en gedragscode op te stellen met deze handleiding.

Armoedebewust HR-beleid

Faciliteer duurzame tewerkstelling voor alle medewerkers, niet enkel voor hen in armoede.

De fiche armoedebewust HR beleid
geeft je tips en trics.

Goed werk kent geen leeftijd

Maak je onderneming toegankelijk voor elk talent en hou dit talent ook aan boord.

In de fiche leeftijd vind je tips voor aanwerving en duurzame tewerkstelling.

Goed werk kent geen kleur

Een divers samengestelde organisatie stimuleert de creativiteit binnen jouw organisatie.

De fiche non-discriminatie bezorgt je tips voor aanwerving, duurzame tewerkstelling en taalondersteuning.

Goed werk heeft geen seksuele of genderidentiteit

Het is belangrijk dat LGBTI+(lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) personen op hun werkplek open kunnen zijn over hun seksuele en/of genderidentiteit.

Creëer een open en betere werksfeer dankzij de fiche rond gender.

De teaser over discriminatie bij een beperking.

De teaser over discriminatie bij leeftijd.

De teaser over discriminatie bij origine.

De teaser over discriminatie bij gender.