TALANCE, het HR servicepakket van IVOC

Binnen het ESF-dossier “TALANCE”  worden door een aantal sectororganisaties waaronder IVOC, de krachten gebundeld om talenten in bedrijven aan te trekken, te herkennen, te optimaliseren en ten slotte te lanceren.

Het omvat een uitgebreid servicepakket voor bedrijven om concreet aan de slag te gaan met een inclusieve benadering rond instroom en retentie van medewerkers.

Dankzij de steun van ESF Vlaanderen worden deze diensten tot eind 2023 gratis aangeboden.

Wat zit er in het servicepakket ?

 • U krijgt te weinig reactie op vacatures?  We bekijken samen met u het profiel dat u zoekt, en maken er een inclusieve vacature van, zodat uw zoektocht naar talent bredere kansen krijgt;
 • Het ondersteunen van de toeleiding van kansengroepen;
 • Het beschikbaar stellen van tools en methodieken voor een inclusieve werving en selectie en aangepast onthaal;
 • Het in kaart brengen van taal- en communicatiebarrières, waarmee een taalcoach aan de slag gaat: simpel en duidelijk;
 • Het uitschrijven van taalprofielen en beeldwoordenboeken;
 • Het bekijken van bestaande werkposten zodat we via jobdesign en jobcreatie kunnen helpen om openstaande vacatures in te vullen;
 • Het bieden van ondersteuning bij jobdesign voor het creëren van gespecialiseerde en/of nieuwe jobs.
 • Het organiseren van opleiding  rond loopbaangesprekken, zodat loopbaannoden bespreekbaar worden op alle niveaus van de organisatie

Goed begonnen, is half gewonnen !

Dankzij een eenvoudige scan, brengen we de noden van uw bedrijf in kaart, en kunnen we tot actie overgaan.  Uiteraard altijd in overleg met u !

Infosessie

 • Help ! Mijn medewerker is anderstalig. 
 • Sint-Denijs-Westrem  –  21/06/2022  –  9u – 12u30
 • Meer info en mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort.

Partners loopbaanbegeleiding