De arbeidsmarkt is krap, vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd, er is een tekort aan geschoolde medewerkers, we zoeken mensen maar we vinden ze niet, vacatures blijven maanden openstaan, de werkloosheid daalt, de vijver waarin we kandidaten zoeken droogt uit…

“Inclusief ondernemen” kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen. Met ESF-steun zoekt ook IVOC mee naar passende antwoorden. In samenwerking met het consortium van de werkplekarchitecten, specialisten in inclusief ondernemen, biedt IVOC ook uw onderneming de juiste ondersteuning om het talent te vinden waar u het misschien niet verwacht.

Meer …