De arbeidsmarkt is krap, vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd, er is een tekort aan geschoolde medewerkers, we zoeken mensen maar we vinden ze niet, vacatures blijven maanden openstaan, de werkloosheid daalt, de vijver waarin we kandidaten zoeken droogt uit…

“Inclusief ondernemen” kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen. Met ESF-steun zoekt ook IVOC mee naar passende antwoorden.

Meer …